Generalforsamling indkaldelsegeneralforsamling

indkaldelse

                                                                           

                                                           Hundested den 21 Juli 2019

 

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

Fredag d. 27-09-19 kl. 19:00

i Foreningshuset Ved Isefjorden 12 Hundested


Dagsorden efter vedtægterne:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af Kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant.

11. Evt.

 

Alle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

 

Følgende i bestyrelsen er på valg:


Kasserer.                         Lone Culmsee          modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Ulla Brink                 modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Nils Jørgensen          modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Jesper Gudmandsen  modtager genvalg.

 

Der vil efter generalforsamlingen blive budt på en øl, vand og en lettere anretning.P.B.V.

Rene Rosendal

Lillebjergvej 27 3390 Hundested


Kik ind på foreningens hjemmeside, der er et væld af informationer til brug for foreningens medlemmer WWW.strandjaegerne.dk