Generalforsamling indkaldelseHundested den 29. Juli 2020

 

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

Fredag d. 25-09-20 kl. 19:00

i Foreningshuset Ved Isefjorden 12 Hundested


Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Valg af Formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af to bilagskontrollanter og en bilagskontrollant suppleant.
 11. Evt.


Alle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.


Følgende i bestyrelsen er på valg:

Formand.                        Rene Rosendal      modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Kenn Mathiesen   modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Flemming Ziska     modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Finn Poulsen          modtager genvalg.


Der vil efter generalforsamlingen blive budt på en øl, vand og en lettere anretning.

 

 

P.B.V.

Rene Rosendal

Lillebjergvej 27 3390 HundestedKik ind på foreningens hjemmeside, der er et væld af informationer til brug for foreningens medlemmer WWW.strandjaegerne.dk