Generalforsamling indkaldelse


Hundested d. 31. Juli 2021

 


Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

Fredag d. 24-09-21 kl. 19:00

i Foreningshuset Ved Isefjorden 12  Hundested


Dagsorden efter vedtægterne:


 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Valg af Kasserer.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af to bilagskontrollanter og en bilagskontrollant suppleant.
 11. Evt.


Alle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.


Følgende i bestyrelsen er på valg:


Kasserer.                         Lone Culmsee            modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Ulla Brink                  modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Leif Helstrup              modtager ikke genvalg.

 

 

Der vil efter generalforsamlingen blive budt på en øl, vand og en lettere anretning.

 

 

P.B.V.

Rene Rosendal

Lillebjergvej 27 3390 Hundested


 

Kik ind på foreningens hjemmeside, der er et væld af informationer til brug for foreningens medlemmer WWW.strandjaegerne.dk