ReguleringsjægereReguleringsjægere

Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på  blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m.  Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen.

De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder

til udlån  i samarbejde med regulerings korpset. 

Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse

med gældende  lovgivning og etik.


Henvendelse på  mail til : reguleringsjaeger@gmail.com