Referat af Generalforsamlinggeneralforsamling

referat

Referat af ordinær generalforsamling

 

Fredag d. 25-09-20 kl. 19:00

i Foreningshuset Ved Isefjorden 12 Hundested

 

 1. Valg af dirigent.

 

Anders Andersen vælges.

Generalforsamling er lovligt indkaldt både i bladet og på nettet.

Alle er medlem af DJ.

Ulla vælges til referent.

 

 1. Valg af stemmeudvalg.

 

Nils er stemmeudvalg

 

 1. Formandens beretning.

 

“Formandsberetning   2020

 

For vores bestyrelsesmedlem Jesper og de medlemmer der siden sidste generalforsamling har valgt at holde Diana i hånden, vil vi holde nogle sekunders stilhed. Æret været deres sjæl.

Det forløbne år har gået godt lige indtil coronaen satte ind. Herefter har det været meget småt med udlejning af vores lokale og det har også betydet aflysning af flere af vores arrangementer og aktiviteter.

 

Vi nåede dog at holde et hyggeligt torskegilde i februar og en hyggelig grillaften på terrassen i august.

 

Efter et forslag fra et medlem har vi bedt ejerne af de pramme der ligger øst for Sølager færgen om at sætte navn på deres pramme og det har ejerne taget til sig og gjort.

Tak for det.

 

Vi har i samarbejde med Torup sogns jagtforening og Ølsted jagtforening indkøbt en ny trailer til vores fælles skydevogn.

 

Vi har haft hundetræning med hele to hold.

 

Årets aktiviteter:

 

22 oktober 2019 havde vi en rigtig god aften med et foredrag af vores lokale schweiss hunde fører Martin Wiberg. Han ville gerne lære os bedre at kende og håber på et godt samarbejde fremover.

Samme aften havde vi besøg af et nyt jagtbeklædningsfirma FB Supply som havde prøver med på deres tøj mm.

 

Vi har afholdt julebanko og nytårstaffel, begge gode arrangementer med mange deltagere.

 

Havjagter …. D. 10.11. god tur med 5 fugle

 1. 31.11 aflyst
 2. 20.1. god tur med 10 fugle

 

Der har været fastelavn for børn, også et godt arrangement.

 

Trofæ aften og ”Bukkebrunch 16.5.” blev aflyst pga corona.

 

De interne skydninger mod Kulhuse og Græsted har været afholdt….  

Vi vandt kanonkuglen (som er flot) og tabte begge steder.

 

Vi har ikke siden haft nogen arrangementer pga coronaen men håber på at det bliver muligt at genoptage vores aktiviteter snarligt.

 

Tak til bestyrelsen og tak til dem som altid stiller op og støtter vores arbejde.”

 

Beretningen er godkendt.

 

 

 1. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

 

Årsregnskabet er godkendt.

 

Der er spørgsmål til afskrivningerne. Revisoren forespørges vedr. dette.

 

Vores vedtægter skal ændres da DJ er blevet opmærksomme på at det kun er statsautoriserede eller registrerede revisorer der må anvende ordene ”revidere” og ” påtegne”, når de underskriver jagtforeningens regnskaber.

Vores revisor må således ikke anvende disse ord men i stedet ordene ” undertegnede har gennemgået foranstående regnskab og har ingen bemærkninger til regnskabet”.

 

Hjemsted for foreningen laves samtidig om fra Hundested kommune til Halsnæs kommune.

 

Begge vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen med fuld enighed.

Vedtægtsændringer er gældende når DJ har godkendt ændringerne.

 

 

 1. Indkomne forslag.

 

Der er indkommet to forslag.

Forslagsstilleren (som er et nyt medlem) fortæller om en varm velkomst i foreningen.

Forslag 1:Han motiverer forslaget om rygeforbud i foreningens klublokale, og foreslår et halvtag over terrassedøren, hvor rygere kan ryge og dermed stadig være en del af selskabet.

Forslaget diskuteres og der foretages afstemning som resulterer i

2 stemmer for og 9 stemmer i mod og 2 stemmer ikke.

 

Forslaget er faldet.

 

Bestyrelsen foreslår at alle aktiviteter fremover afholdes i udlejningslokalet hvor der ikke må ryges.

 

Forslag to. Der foreslås at der afholdes en prøvesmagning på alkoholfri øl og vinder øllen skal kunne købes i foreningen og bane vej til en alkoholfri forening på sigt.

Vi har allerede to forskellige slags øl med 0,5 og 0 % alkohol.

Forslaget trækkes tilbage og forslagsstilleren har medbragt et udvalg af alkoholsvage øl som vi smager på.

 

 

 1. Fastlæggelse af kontingent.

 

Vores kontingentet fastholdes som tidligere.

 

 1. Valg af Formand.

 

Rene Rosendal genvælges

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Flemming Ziska genvælges

Finn Poulsen genvælges

Frede Jensen vælges som bestyrelsesmedlem.

Leif Helstrup vælges som bestyrelsesmedlem.

 

 1. Valg af suppleanter.

 

Kenn Mathiessen vælges som suppleant.

Gerner Ørskov Pedersen vælges som suppleant

 

 1. Valg af to bilagskontrollanter og en bilagskontrollant suppleant.

 

Frank Conradsen og Trine Krogsgaard fortsætter som bilagskontrollanter.

Finn Knudsen fortsætter som bilagskontrollant suppleant.

 1. Eventuelt

Der er spørgsmål om afskydning af hjortevildt og om hvad der bliver meldt ind. Det er blevet oplyst at der er blevet meldt tre spidshjorte ind som hjortekalve.

Det er vigtigt at vi kan regne med hvad der bliver meldt ind. Ellers virker aftalen ikke efter hensigten.

Sagen tages op i jægerrådet.

 

I alt 14 medlemmer deltog i generalforsamlingen.