Referat af Generalforsamlinggeneralforsamling

referat

Referat af generalforsamling hos Hundested-Frederiksværk strandjagtforening 24.9.2021

 

 1. Valg af dirigent:

 

Anders Andersen vælges.

 

16 medlemmer er mødt op til generalforsamlingen.

 

 1. Valg af stemmeudvalg:

 

Finn Knudsen og Gerner Pedersen

 

 1. Formandens beretning:

 

“Formandsberetning   2021

 

For vores bestyrelsesmedlem Nils og de medlemmer der siden sidste generalforsamling har valgt at holde Diana i hånden, vil vi holde nogle sekunders stilhed.

Æret været deres sjæl.

 

Det forløbne år har igen været præget af de restriktioner coronaen har medført. Det har igen medført en betydelig mindre udlejning af vores lokale og det har også betydet aflysning af de fleste af vores arrangementer og aktiviteter.

 

Årets aktiviteter:

Havjagter: Der har været gennemført 2 havjagter og 2 inden nytår. I alt er der blevet skudt 25 fugle, kun han edderfugle. Gode ture.

 

Vi har haft nogen arbejdsweekender så vi holder vores hus fint og i orden.

 

Vi forsøgte at arrangere en grillaften på terrassen men den blev aflyst pga vejret.

Den interne skydning mod Kulhuse glippede for os.

Men i Græsted havde vi forplejningen og vi vandt ikke. Men et godt arrangement.

 

I år har vi brug for medlemmernes vilje til at støtte foreningen i form af 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Udover Nils har 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder vores kasserer, valgt ikke at genopstille.  

 

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

 

Tak til bestyrelsen og tak til dem som altid stiller op og støtter vores arbejde”

 

Bemærkninger til formandsberetningen:

 

Vi har indgået et samarbejde med Hillerød jagtforening om 2 pramme der ligger ved Sølager. Leif Helstrup er koordinator et kort stykke tid endnu.

 

Beretningen er godkendt.

 

 

 1. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse:

 

Der er spørgsmål til afskrivningen. Rene finder ud hvad det betyder.

 

Regnskabet er godkendt.

 

Kassereren fortæller at DJ har skrevet til os at der er punkter i vores vedtægter der er forældede.

Ændringerne vedtages til næste generalforsamling.

Husk at sætte ændringsforslagene på vores hjemmeside mindst 14 dage før næste generalforsamling.

 

 

 

 1. Indkomne forslag:

 

Der er ikke indkommet nogen forslag.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent:

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtages.

 

 1. Valg af kasserer:

 

Kenn Mathiesen vælges.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

Valgt:

Christian Eilers

Kim Lund

Bjarne Culmsee

 

 

 1. Valg af suppleanter:

 

Valgt:

Jens Jørgen Olsen

Finn Knudsen

 

 

 1. Valg af to bilagskontrollanter og en bilagskontrollant suppleant:

 

Valgt:

Ann Katrine Krogsgaard

Ivan Rasmussen

 

Og suppleant:

Karl Ryborg

 

 1. Evt.

 

Gode ideer til aktiviteter modtages gerne.

 

Der kommer ønske om ændringsforslag til DJ om senior kontingent som virker som uretfærdig.

Emnet bør tages op til jægerråds møde og vi må arbejde på at vi får nogen fisketegns lignende forhold.

 

Opfordring til at vi alle møder op til jægerråds årsmøde næste gang og tager emnet op.

 

 

 

 

Referent Ulla Brink