Referat af Generalforsamlinggeneralforsamling

referat

Generalforsamling for Hundested-Frederiksværk strandjagtsforening fredag 27.9.2019


 

 1. Valg af dirigent.

Anders Andersen vælges.

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

14 medlemmer er mødt op.

 

 1. Valg af stemmeudvalg.

Gerner vælges.

 

 1. Formandens beretning.

“Formandsberetning   2019

For de medlemmer der siden sidste generalforsamling har valgt at holde Diana i hånden, vil vi holde nogle sekunders stilhed. Æret været deres sjæl.

I det forløbne år har vi fået brugt vores fine udlejningslokale godt. Vi har haft mange udlejninger og vi har også selv brugt lokalet bl.a. til et godt besøgt og meget hyggeligt torskegilde.

Vi har fået installeret projektor og skærm så lokalet nu er klar til undervisning og foredrag.

Vi har haft en arbejdsweekend, hvor huset er blevet malet, terrassen renset og malet og alt indvendigt er gjort rent.

 

Årets aktiviteter:

 

Vi har afholdt julebanko og nytårstaffel, begge gode arrangementer.

 

Havjagter 4 stk ca 34 fugle.

 

Der har været fastelavn for børn, også et godt arrangement.

 

Vi har holdt trofæ aften. Der mødte ganske få medlemmer op, udover bestyrelsen men vi havde en rigtig hyggelig aften med gode jagthistorier og fine trofæer. Leif løb med pokalen i år.

 

”Efter bukkejagt” brunch gik godt men med et knap så godt fremmøde.

 

De interne skydninger mod Kulhuse og Græsted har været afholdt.  

Vi vandt i Kulhuse og fik afleveret kanonkuglen til dem. Vi fik to pokaler med hjem, en ny og den gamle som bærer tydelige tegn på at have overlevet branden.

I Græsted tabte vi desværre.

 

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at komme med forslag, gerne jagtrelaterede, til hvad vi kan bruge vores nye hus til.

 

Tak til bestyrelsen og tak til dem som altid stiller op og støtter vores arbejde.”

 

 

 1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

Årsregnskabet godkendt.

 

 1. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

Der er kommet en ny schweisshundefører for vores område der gerne vil møde os. Vi har planlagt at han kommer tirsdag 22.10.19 kl. 19. Samtidig kommer der et firma der sælger jagttøj, både til mænd og kvinder og de viser deres kollektion frem samme aften.

Vi inviterer også Torup og Ølsted denne aften.

 

Der er kommet brev fra et medlem der har foreslået at vi får ryddet op i de smadrede pramme der ligger ude ved Sølager. Vi er i kontakt med kommunen om hvordan vi griber det an og inviterer også Torup og Ølsted.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent.

Kontingentet bibeholdes.

 

 1. Valg af Kasserer.

Lone vælges.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ulla, Nils og Jesper genvælges.

 

 1. Valg af suppleanter.

Leif Helstrup vælges.

 

 1. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant.

Frank Conradsen og Ann-Katrine Krogsgaard fortsætter som bilagskontrollanter og Finn Knudsen fortsætter som bilagskontrollant suppleant.

 

 1. Evt.

Finn orienterer om DJ’s forslag til en ny struktur. Kredsene 5,6 og 7 er ikke tilfredse med forslaget, og der afholdes møde i Ringsted herom d. 2.10.2019. Finn har lagt forslaget op på facebook og det kan ses på DJ’s hjemmeside og det ligger i papirform hos strandjægerne.

 

Tak for en god generalforsamling