Referat Jægerråd Halsnæsreferat Jægerråd Halsnæs

                               

                                           

Referat af Halsnæs Jægerråds årsmøde 16.1.2019 hos Strandjægerne i Hundested

 

1.  Valg af dirigent og referent.


Dirigent: Anders Referent: Ulla


2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke:


"Beretning ved årsmødet i Jægerråd Halsnæs den 16. Januar 2019 


I år vil jeg forsøge at lægge vægt på en beretning der hovedsagelig fokuserer på de ting der er arbejdet med lokalt, eller som handler om ting der rører sig i Danmarks jægerforbund.


3. Evaluering af årsmøde. Meget lille fremmøde i Ølsted. Vi snakker om hvordan vi får lokket flere til at komme til jægerråds møder fx med noget mad eller foredrag, film eller lign. Vi afholder det næste gang hos strandjægerne onsdag d. 16.1.2019 og serverer noget mad som jagtforeningerne deles om at betale. Der skal være tilmelding til maden.


4. Aktiviteter:


A. Fælles indsats for oprydning langs kysterne.

Der er meget fokus på plastik patronhylstre der ligger langs strandene. Vi aftaler at jagtforeningerne den 7/4 kl. 9.30 deler kystområderne op og samler alt plastik ind. Derefter mødes vi alle hos strandjægerne og får en bid brød og en kop kaffe. Rene står for forplejningen. Vi forsøger at få “ gulvmåtten” til at skrive om aktiviteten. Hans Jørgen kontakter gulvmåtten. Finn kontakter kredsbestyrelsen og orienterer dem.


B. Bagagerums marked eller? Vi lader den hvile indtil videre.


C. Hjortevildts møde. Næste gang er onsdag 25.7.19 kl. 19 hos Torup sogns jagtforening.


D.  Halvårs møde? Holder vi ikke.

E.  Årsmøde afholdes

F. Andre tiltag: Finn mener at minkkorpset skal støttes med de udgifter de har ifm. minkreguleringen. Vi er enige om at det ikke er rimeligt at jagtforeningerne skal betale for batterier og kattemad til brug for minkregulering. Finn må igen tage fat i DJ og naturstyrelsen om dette.


Havnefogeden er træt af alle de katte der er her. Men vi kan ikke tilbyde at aflive katte.


Hundetræning: Der bliver hundetræning i år, vi kender ikke datoen endnu.


Jagtfeltskydning: d. 14.4 på Selinevej og d. 6.5 i Kulhuse.


5. Finn skal mødes med borgmesteren d. 22.2. Vi snakker om hvad han kan foreslå borgmesteren, herunder jagt evt. for ny jægere på kommunens arealer og fortælle om minkkorpset.


6. Skydevognen: er om registreret og godkendt for 1400kr. Vi snakker om muligheder for skydninger med skydevogn. Fx på havnen eller på færgerne eller lign.