Referat Jægerråd Halsnæsreferat Jægerråd Halsnæs

Referat fra Jægerråds møde i Jægerråd Halsnæs.

Afholdt hos Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening 

den 28 april kl. 1900 til 2035.  2022. 


Deltager: Keld Hjort Olsen Ølsted Jagtforening. Hans Jørgen Andersen og Birger Jørgensen Torup Sogns Jagtforening. Christian Lundberg Eilers og Finn Poulsen Strandjægerne.  Afbud fra Frede Jensen Strandjægerne. 

vo

  1. Finn Valgt til ordstyrer og referent.
  2. Konstituering Hans Jørgen fortsætter som næstformand. Birger fortsætter i grønt råd.
  3. Der har været et møde i grønt råd siden Birger tiltrådte, dette møde handlede mest om konstituering. Næste møde er den 5maj, vi drøftede løste dagsordenen især Natura 2000 områder som er en del af dagsordenen. Der har først på måneden være afholdt offentligt Hjortevildt møde i Valby/Helsinge. Ud over dette møde hører Birger desværre ikke fra den lokale hjortevildtgruppe, hvilket selvfølgelig ville være ønskværdigt.
  4. Der er indkaldt til ekstraordinært Kredsmøde den 7Juni kl 1900 i Hede huset.

Der skal foretages elektronisk tilmelding via DJs hjemmeside. Deltagelse er gratis, volder tilmelding problemer kan Finn kontaktes. 

  1. Strandrensning synes vi var et godt tiltag som vi gentager til næste år. Datoen bliver den 26. marts Christian foreslår et arrangement med DK AVAI. Christian går videre med at undersøge mulighederne, måske en combi med Mikkel fra ung jægerne. Vi drøfter også en fælles tur til susegården eller Dellgrens skydeskole, Finn undersøger nærmere.
  2. Regulerings korpset er lidt på hælene grundet sygdom, indsatsen forsætter dog. 
  3. Regnskab og buget forelægges, Der er behov for et eftersyn hvilket vil blive foretaget. Keld er tovholder.
  4. Næste jægerråds årsmøde afholdes den 18Januar 2023 hos Ølsted Jagtforening. 
  5. eventuelt.Således opfattet og refereret 


Finn Poulsen

Jægerråds formand.