Indkaldelse Jægerråd Halsnæsindkaldelse jægerråd halsnæs 

 

Indkaldelse til årsmøde i Jægerråd Halsnæs

Den 20. April 2021 kl1900

Mødet afholdes hos Hundested-Frederiksværk Strandjagtforening

Ved Isefjorden 12 3390 Hundested


Bemærk at tilmelding er nødvendigt!

 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
  3. Valg af formand
  4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
  5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
  6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
  7. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før årsmødet.
  8. Eventuelt

Efter mødet vil Kredsformand i Kreds 7                                   Hans Henrik L Madsen give et indlæg om struktur proces arbejdet i Danmarks Jægerforbund. Efterfølgende skal vi på mødet debattere og tilkende give vores holdning til via et fælles spørge skema.                                                              Som indsendes til Danmarks Jægerforbund


I disse tider kender ingen den fremtidige Corona situation, skulle Pandemien stadig gøre det svært at mødes mere end 5 personer, Så kan vi blive nød til at lave årsmødet virtuelt.                     


Derfor er skriftlig tilmelding via E-mail nødvendigt under alle omstændigheder, senest den 18. April til undertegnet.


For yderligere oplysninger er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnet.


På Vegne af Jægerråd Halsnæs.

 

Med venlig Hilsen

 

Finn Poulsen

Jægerråds formand


Direkte tlf. 28121029

E-mail finnpou@live.dk