Generalforsamling indkaldelsegeneralforsamling

indkaldelse

                                                                           

                                                                             Hundested den 5. August 2018

 

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

Fredag d. 28-09-18 kl. 19:00

i Foreningshuset Ved Isefjorden 12 Hundested


Dagsorden efter vedtægterne:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af Formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant.

11. Evt.

 

Alle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

 

Følgende i bestyrelsen er på valg:


Formand.                            Rene Rosendal        modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Kenn Mathiesen     modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Claus Rathje            modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem.         Finn Poulsen           modtager genvalg.

 

Der vil efter generalforsamlingen blive budt på en øl, vand og en lettere anretning.P.B.V.

Rene Rosendal

Lillebjergvej 27 3390 Hundested


Kik ind på foreningens hjemmeside, der er et væld af informationer til brug for foreningens medlemmer WWW.strandjaegerne.dk