Generalforsamling indkaldelse

 

 

generalforsamling

indkaldelse

Hundested den 5. August 2018

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

Fredag d. 28-09-18 kl. 19:00

i Foreningshuset Ved Isefjorden 12 Hundested

 

Dagsorden efter vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af Formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant.

11. Evt.

Alle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

Følgende i bestyrelsen er på valg:

 

Formand. Rene Rosendal modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Kenn Mathiesen modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Claus Rathje modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Finn Poulsen modtager genvalg.

Der vil efter generalforsamlingen blive budt på en øl, vand og en lettere anretning.

 

 

P.B.V.

Rene Rosendal

Lillebjergvej 27 3390 Hundested

 

Kik ind på foreningens hjemmeside, der er et væld af informationer til brug for foreningens medlemmer WWW.strandjaegerne.dk