Generalforsamling indkaldelse

 

 

generalforsamling

indkaldelse

Hundested d. 31. Juli 2017

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

Fredag d. 22-09-17 kl. 19:00

i Foreningshuset Ved Isefjorden 12 Hundested

 

 

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af Kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant.

11. Evt.

 

Alle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

 

Følgende i bestyrelsen er på valg:

 

Kasserer. Lone Culmsee modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Ulla Brink modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Nils Jørgensen modtager genvalg.

Der vil efter generalforsamlingen blive budt på en øl, vand og en lettere anretning.

 

 

P.B.V.

Rene Rosendal

Lillebjergvej 27 3390 Hundested

 

Kik ind på foreningens hjemmeside, der er et væld af informationer til brug for foreningens medlemmer WWW.strandjaegerne.dk