Reguleringsjægere

 

 

Reguleringsjægere

Jagtforeningerne på Halsnæs har slået sig sammen om regulerings opgaven på blandt andet Ræv og Mink. Regulerings jægerne har været på kursus for at blive uddannet i fældefangst m.m. Regulerings korpset er således kommet med i den særlige indsats omkring bekæmpelse af vild mink i samarbejde med bla. Naturstyrelsen.

De hjælper også gerne kommunens borgere i tilfælde af problemer med ræv eller andet rov vildt. Jagtforeningerne råder over et antal fælder

til udlån i samarbejde med regulerings korpset.

Alle tiltag skal selvfølgelig være i overensstemmelse

med gældende lovgivning og etik.

 

Henvendelse på mail til : reguleringskorps@gmail.com