Referat af Generalforsamlinggeneralforsamling

referat


Referat af Strandjægernes generalforsamling 28.9.2018


1. Valg af dirigent: Rene Rosendal vælges.

2. Valg af stemmeudvalg. Claus Ratje vælges.

3. Formandens beretning:

”Formandsberetning   2018

For de medlemmer der siden sidste generalforsamling har valgt at holde Diana i hånden, vil vi holde nogle sekunders stilhed. Æret været deres sjæl.

I det forløbne år har vi taget vores fine udlejningslokale godt i brug. Vi har haft mange udlejninger og vi har også selv haft flere arrangementer i lokalet, bl.a. torskegilde, et ”tak for hjælpen” arrangement og et godt besøgt foredrag om havjagt.

Vi har taget terrassen i brug med en meget hyggelig grillaften.

Sammen med de to andre jagtforeninger på Halsnæs har vi deltaget i opsamling af plastik på vores strande. Fortrinsvis haglskåle og tomme patronhylstre men også alt muligt andet, bl.a. en smadret kano.

Vi har haft hundetræning som er målrettet jagthunde.

Årets aktiviteter:

1. Vi har afholdt julebanko og nytårstaffel, begge gode arrangementer.

2. Alle havjagter har været gennemført på nær en som blev aflyst pga vejret. Vi har haft en del ekstra havjagter.

3. Der har været fastelavn for børn, også et godt arrangement men vi mangler nogen børn!

4. Vi har holdt trofæ aften. Der mødte ganske få medlemmer op, udover bestyrelsen men vi havde en rigtig hyggelig aften med gode jagthistorier og fine trofæer.

5. ”Efter bukkejagt” brunch gik godt men med et knap så godt fremmøde.

6. De interne skydninger mod Kulhuse og Græsted: Kulhuse blev aflyst da deres klubhus brændte. Vi tabte mod Græsted og har derfor stadig kanonkuglen.

Vi har fået lavet et godt samarbejde med Hillerød jagtforening og en nystartet jagtforening fra Fredensborg om havjagt.

D.10.oktober kommer Anders Larsen og fortæller om alternativ havjagt.

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at komme med forslag, gerne jagtrelaterede, til hvad vi kan bruge vores nye hus til.

Tak til bestyrelsen og tak til dem som altid stiller op og støtter vores arbejde.”


Der er forespørgsel om hvorvidt foreningen stadig har en kravlepram. Det har vi ikke og foreningen forsøger pt at skaffe en brugt pram til en billig penge så vi har mulighed for at udbrede denne jagtform for nye- og unge jægere og andre interesserede. Tidligere tiders erfaring viser at det er vigtigt at undersøge behovet for en kravlepram, inden vi investerer for meget i det.

Forsamlingen nikker samtykkende til at vi hører Finn Poulsen om han vil stå for anskaffelsen af en pram der passer til vores område, hvis der viser sig et behov.

Der er ros til hundetræningen som har været en god og givende oplevelse.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. Regnskabet er godkendt.

Vi sælger jo en del havjagter til bl.a. Hillerød jagtforening. Der er spørgsmål om hvorvidt vi i stedet for betaling, kunne ”bytte” med en invitation til landjagt, hvilket forsamlingen synes er en god ide.

Vedr. udlejningslokalet, så udlejer vi nu også til ikke medlemmer af foreningen. Dette er i orden både med DJ og havnen. Prisen for leje af lokalet er justeret og der udlejes nu kun en gang i weekenden.

5. Indkomne forslag. Ingen.

6. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet fortsætter som hidtil.

7. Valg af formand: Rene Rosendal genvælges til formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kenn Mathiesen genvælges, Finn Poulsen genvælges, Flemming Ziska vælges in absentia (har givet tilsagn) Jesper Gudmandsen vælges.

9. Valg af suppleanter: Leif Helstrup og Jens Jørgen Olsen genvælges.

10. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant: Frank Conradsen og Trine Krogsgaard vælges som bilagskontrollanter og Finn Knudsen som bilagskontrollant suppleant.

11. Eventuelt:

Der er ros til udlejningslokalet.

Mødet hæves i god ro og orden