Referat af Generalforsamling

 

 

generalforsamling

referat

 

Referat af Strandjægernes generalforsamling 22.9.2017

 

 

1. Anders Andersen valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Generalforsamling er bestemmende selvom der er lille fremmøde.

Dagsorden godkendt.

 

2.Stemmeudvalg Gert og Gerner.

 

3.Formandens beretning in absentia:

”Formandsberetning 2017

For de medlemmer der siden sidste generalforsamling har valgt at holde Diana i hånden, vil vi holde nogle sekunders stilhed. Æret været deres sjæl.

Det forløbne år har gået med at få resten af klubhuset gjort i stand så vi både kan bruge det til jagtlige arrangementer og også som udlejningslokale.

I den forbindelse vil bestyrelsen gerne sige en stor tak til alle de der har hjulpet til, både medlemmer og ikke medlemmer, som har lagt mange arbejdstimer i huset og i husets omgivelser.

Vi synes, det er blevet et rigtig fint hus og vi har fået byens nok flotteste udlejningslokale.

Vi vil også endnu en gang gerne sige tak til Danmarks jægerforbund og en privat donation, for de midler som gjorde det hele muligt.

 

Årets aktiviteter:

 

1. Vi har afholdt julebanko og nytårstaffel, begge gode arrangementer i det nye hus.

 

2. Alle havjagter blev til noget og der blev skudt godt med fugle. Vi har fået en meget flot omtale i bladet ”Jæger” af Hillerød jagtforening som også fremover vil på havjagt med os.

 

3. Der har været fastelavn for børn, også et godt arrangement.

 

4. Vi har holdt trofæ aften. Der mødte ganske få medlemmer op, udover bestyrelsen men vi havde en rigtig hyggelig aften med gode jagthistorier.

 

5. Efter bukkejagt brunch gik rigtig godt med et godt fremmøde.

 

6. De interne skydninger mod Kulhuse og Græsted har været afholdt. Vi tabte begge gange og er nu i besiddelse af den meget eftertragtede kanonkugle.

Som noget nyt, har vi i år, haft jægerbagagerums loppemarked i samarbejde med Torup sogns og Ølsted jagtforening.

Vi har et ny jæger arrangement i næste uge med introduktion af havjagt.

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at komme med forslag, gerne jagtrelaterede, til hvad vi kan bruge vores nye hus til.

Tak til bestyrelsen og tak til dem som altid stiller op og støtter vores arbejde.”

Ingen bemærkninger udover et spørgsmål om hvor ny jæger arrangementet er annonceret.

 

4. Revideret årsregnskab fremlagt. Det reviderede regnskab er godkendt.

 

5. Ingen indkomne forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet som blev hævet sidste år, fortsætter uændret.

 

7. Valg af kasserer: Lone genvælges.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Nils og Ulla genvælges.

 

9. Valg af suppleanter: Leif genvælges.

 

10. Valg af bilagskontrollanter: Frank og Trine genvælges.

Finn K. genvælges som bilagskontrollant suppleant.

 

11. Evt.

Der er spørgsmål om hvor vidt man kan leje lokalerne uden medlemskab af Danmarks jægerforbund og det kan man ikke men man kan få et støtte medlemskab. Om hvordan man så bliver registreret i Danmarks jægerforbund ved vi ikke, men det undersøger Finn P.

Finn P. Fortæller om DJ' nye struktur. Kan vi gøre det bedre eller nemmere. Det er lagt op til debat på alle niveauer og her i kreds 7 er vi i inviteret til debat møde d. 28.10.2017. Vi skal også snakke om dette emne på Halsnæs jægerråd, som der indkaldes til i januar 2018.

Der har været møde i Gjethuset om kongernes Nordsjælland.

Vi vil gerne have noget mere omtale i "gulvmåtten" og snakker om forskellige muligheder.

Vi snakker om hvordan det nye jagttegns undervisning går.

 

Kassereren takker for god ro og orden og hæver mødet.