Kronvildt møde

 

 

Referat fra kronildt møde

Referat Fra Kronvildt møde den13-07-2017

Afholdt hos Torup Sogns Jagtforening.

 

Velkomst Hans Jørgen Andersen og Finn Poulsen.

 

Pkt. 1, status: Samme som sidste møde. Forsamlingen gav udtryk for, at der er set mange kalve i år, og at en spidshjort er meldt trafikdræbt på Amtsvejen, siden jagttiden sluttede i 2016.

 

Pkt. 2 ved Sonny Persson: Ny bekendtgørelse

Orientering om arbejdet med den nye kronvildtsbekendtgørelse regionalt, svært at få enderne til at nå sammen i arbejdet. Stor tilfredshed med resultatet blandt andet fra Naturstyrelsen og Skovforeningen.

Sonny sætter stor pris på den lokale opbakning til arbejdet med den nye bekendtgørelse og den særlige ordning, der er opnået for Halsnæs, var ikke kommet i stand uden den lokale opbakning fra Bjarne Culmsee, Ditlev Hasselbalch, Karsten Hasselbalch og Birger Jørgensen.

Bekendtgørelsen og den lokale særlige ordning skal begge evalueres efter to år.

Afskydningstal: I 2016 er der indberettet til Miljø og fødevareministeriet, at der er nedlagt 7 stykker kronvildt på Halsnæs.

Der blev indrapporteret 5 nedlagte dyr i 2016 til Birger Jørgensen.

Denne difference førte til en opfordring til alle jægere på Halsnæs om at indrapporterer til Birger Jørgensen på mail birgerprivat@live.dk, såfremt man skulle være så heldig at nedlægge kronvildt på Halsnæs.

 

Pkt. 3, Fremlæggelse fra lokale hjortevildt gruppe:

Vi opfordrer til åbenhed og til at folk melder ind, om hvad der bliver der bliver skudt.

De seneste års afskydning af kronvildt i Halsnæs kommune har ikke været nok til at opfylde de anbefalinger, som der har været meldt ud. Forsamlingen var enige om, at den bestand af kronvildt, der findes p.t. ikke ønskes væsentligt forøget. Man enedes om at udnytte rammerne for jagttid fuldt ud.

 

Den lokale kronvildtgruppe fremkom med et forslag til anbefaling af afskydning i år 2017/2018.

Denne blev efter behandling udvidet. Man enedes om følgende anbefaling.

Kronkalve 15 stk jagttid 1/09-31/1

Kronhind 10 stk Jagttid 1/10-31/1

Spidshjort 4 stk Jagttid 1/09-31/1

Hjorte 12 ender eller mere 3 stk. Minimum 6 sprosser på en stang over 2 cm. Jagttid 16/10-30/11

 

Den opførte jagttid er den, som er indeholdt i den nye kronvildt bekendtgørelse fra Miljø og fødevareministeriets, gældende for Nordsjælland.

 

18 Jægere var mødt op til dette møde. Der var en god debat rundt om bordet.

 

Referent: Finn Poulsen, jægerrådsformand i Halsnæs Kommune