Index

Ved Isefjorden 12, 3390 Hundested

Hundested-Frederiksværk

Strandjagtforening

 

Hundested den 5. August 2018

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling

Fredag d. 28-09-18 kl. 19:00

i Foreningshuset Ved Isefjorden 12 Hundested

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af Formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant.

11. Evt.

 

Alle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

 

Følgende i bestyrelsen er på valg:

Formand. Rene Rosendal modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Kenn Mathiesen modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Claus Rathje modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem. Finn Poulsen modtager genvalg.

 

Der vil efter generalforsamlingen blive budt på en øl, vand og en lettere anretning.

 

P.B.V.

Rene Rosendal

Lillebjergvej 27 3390 Hundested

 

Kik ind på foreningens hjemmeside, der er et væld af informationer til brug for foreningens medlemmer WWW.strandjaegerne.dk

 

 

Kom og deltag i en informativ aften

om at drive hav og strandjagt

fra en pedal kajak.

Det foregår i foreningens klubhus onsdag den 10 Oktober kl. 19.00 På adressen. Ved isefjorden 12

3390 Hundested.

Anders Larsen fra Roskilde Strandjagtforening kommer og fortælle om denne lidt alternative måde at drive hav og strandjagt på. Anders er en god fortæller, så hank op i dig selv og dine jagtkammerater og bliv inspireret af Anderses` gode og dårlige erfaringer. Anders tager kajak og udstyr med, så der bliver lejlighed til at se og føle.

 

Alle interesserede er meget velkomne, entreen er gratis. Forfriskning og kaffe kan købes til rimelige priser.

 

Med venlig jæger hilsen

bestyrelsen.

 

har du en pram liggende du ikke bruger mere

vi søger nogle evt. gamle men funktionsdygtige pramme, så nye jægere kan låne en og prøve den form for jagt.

henvendelse til formanden

på tlf. 51702495

 

 

 referat fra

generalforsamling 2017

i Strandjægerne

 

SE HER